تَسکها ، فعالیت ها و بازی های زبانی سطح Beginner
50%
تخفیف

تَسکها ، فعالیت ها و بازی های زبانی سطح Beginner

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان 125,000 تومان

مجموعه تَسکها ، فعالیت ها و بازی های زبانی برای در گیر کردن و ایجاد انگیزه بیشتر در زبان آموزان .
مورد نیاز اساتید و مدرسین زبان انگلیسی و همچنین خانواده هایی که می خواهند در منزل به یاد گیری زبان بچه های عزیزشان کمک کنند.
این مجموعه در سه سطح
Beginner
Intermediate
Advance
تهیه و با بهترین کیفیت آماده شده است. در ضمن چرایی هر فعالیت توضیح داده شده است.
مدرس سرکار خانم مقدسی

0
250,000 تومان 125,000 تومان
84%
تخفیف

فیلم تَسکها ، فعالیت ها و بازی های زبانی سطح Advance

پکیج ویدیویی مجموعه تَسکها  و بازی های زبانی برای درگیر کردن و ایجاد انگیزه بیشتر جهت یادگیری بهتر زبان انگلیسی می باشد.
مجموعه فعالیت ها و بازی ها شامل تعدادی فیلم در پارت های مختلف به طور کامل توضیح داده شده می باشد. این فیلم آموزشی بسیار مناسب و مورد نیاز اساتید و مدرسین زبان انگلیسی و همچنین خانواده هایی (پدر و مادر) که می خواهند در خانه خود فرزندان خود را درگیر یادگیری زبان کرده و انگیزه آنها را افزایش دهند.
این مجموعه در سه سطح می باشد که این بخش مربوط به سطح پیشرفته می باشد.
Beginner
Intermediate
Advance
این مجموعه به بهترین شکل ممکن تهیه و با بهترین کیفیت آماده شده است. در ضمن چرایی هر فعالیت توضیح داده شده است.
مدرس استاد خانم مقدسی

0
1,100,000 تومان 180,000 تومان
44%
تخفیف

فیلم تَسکها ، فعالیت ها و بازی های زبانی سطح Intermediate

دوره آموزش مجموعه تَسکها ، فعالیت ها و بازی های زبانی برای درگیر کردن و ایجاد انگیزه بیشتر برای افرادی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند.
این پکیج و فیلم آموزشی بسیار مناسب و مورد نیاز اساتید و مدرسین زبان انگلیسی و همچنین خانواده هایی (پدر و مادر) که می خواهند در منزل به یادگیری زبان بچه های عزیزشان کمک کنند.
این مجموعه در سه سطح می باشد که این بخش مربوط به سطح متوسط می باشد.
Beginner
Intermediate
Advance
این مجموعه به بهترین شکل ممکن تهیه و با بهترین کیفیت آماده شده است. در ضمن چرایی هر فعالیت توضیح داده شده است.
مدرس استاد خانم مقدسی

0
270,000 تومان 150,000 تومان
83%
تخفیف

یادگیری سریع زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان 50,000 تومان

آموزش کالوکیشن ها برای یادگیری سریع زبان انگلیسی دوره کالوکیشن برای یادگیری زبان انگلیسی بعد از چندین ماه تحقیق و…

0
290,000 تومان 50,000 تومان